Μέθοδος πληρωμής & κόστος ακύρωσης

Σε περίπτωση σταθερής κράτησης, ο επισκέπτης πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα:

Για κρατήσεις έως και 30 ημέρες πριν από την άφιξη, ο επισκέπτης πρέπει να καταβάλει το 100% της τιμής των διακοπών.
Για κρατήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερες από 30 ημέρες πριν από την άφιξη, ο επισκέπτης καταβάλλει το 30% της τιμής των διακοπών.
Το υπόλοιπο της τιμής των διακοπών πρέπει να καταβληθεί 3 εβδομάδες πριν από την άφιξη.

Ακύρωση από τον πελάτη / έξοδα ακύρωσης:
Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αναχώρηση. Καθοριστικό για τα έξοδα ακύρωσης είναι η παραλαβή της ακύρωσης από εμάς (μέσω e-mail). Εάν δεν λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών, παρακαλείστε να στείλετε εκ νέου την ακύρωσή σας, καθώς υπάρχει πιθανότητα το email σας να έχει καταλήξει στο φάκελο αποταμίευσης.
Κόστος ακύρωσης:
έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% της τιμής της κράτησης
59 έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 30% της τιμής της κράτησης
29 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση 80% της τιμής της κράτησης
100% της τιμής της κράτησης σε περίπτωση μη εμφάνισης.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ως εξής:
1. περίπου το 30% της τιμής της εκδρομής, εάν είναι περισσότερες από 30 ημέρες πριν από την άφιξη.
2. Η πληρωμή του υπολοίπου οφείλεται 29 ημέρες πριν από την άφιξη.
3. Εάν μεσολαβούν λιγότερες από 30 ημέρες μεταξύ της ημερομηνίας κράτησης και της ημερομηνίας άφιξης, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό.

Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τα έξοδα ακύρωσης και το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι για κάθε διανυκτέρευση, σύμφωνα με το νέο νόμο στην Ελλάδα, 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-2016, άρθρο 53, επιβάλλεται φόρος επί της διαμονής για το δημόσιο μέρος για τις τουριστικές επιχειρήσεις από 1/1/2018. Στο Niki Studios πρέπει να πληρώσετε 0,50 ευρώ επιπλέον ανά διανυκτέρευση ανά διαμέρισμα (όχι ανά άτομο). Πληρώνετε την πρόσθετη χρέωση κατά την άφιξη.